СПИСЪК НА ДЕЛАТА,
които се разглеждат на 24.04.2024 г. в Окръжен съд Русе

Съдебна зала № 7, II етаж
 
НЯМА ЗАСЕДАНИЯ
Съдебна зала № 8, III етаж
 
час дело
вид номер / година
1 10:00 ВГД 237 / 2024
2 10:05 ВГД 245 / 2024
3 10:10 ВГД 151 / 2024
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
00 00:00 XXXX 000 / 0000
Съдебна зала № 9, III етаж
 
НЯМА ЗАСЕДАНИЯ
Съдебна зала № 13, III етаж
 
НЯМА ЗАСЕДАНИЯ
легенда заседания:В ХОДПРИ ЗАКРИТИ ВРАТИМИНАЛО | ПРЕДСТОЯЩО